IPSS Engineering ontvangt Groeivoucher van de Provincie Gelderland / Oost NV

De groeivoucher is aangevraagd en toegekend voor de verdere ontwikkeling en het marktrijp maken van kleinschalige suiker-kristaltechnologie genaamd ProKris. Deze energiebesparende technologie maakt het mogelijk om op kleine schaal ter plekke bij bedrijven zelf suiker te produceren uit producten als bijvoorbeeld bieten. Dit heeft niet alleen logistieke voordelen maar zorgt er ook voor dat mineraal houdende reststromen teruggevoerd kunnen worden naar de akker.

Q4 van dit jaar zal de pilot installatie van ProKris operationeel zijn voor de eerste testen in de Technohal van IPSS Engineering in het gebouw Plus Ultra welke is gesitueerd op de Wageningen UR Campus. Als eerste staan suiker kristallisatie testen met suikerbietensap op het programma welke rechtsreeks uit de suikerbieten campagne komt. de testresultaten worden verwacht Q1 van 2018. Vervolgens zullen er testen op andere suikerhoudende reststromen worden uitgevoerd op de pilot installatie.