Process engineering

De afdeling Process Engineering richt zich op het ontwerpen, analyseren, monitoren en verbeteren van diverse processen. Na definitie van het vraagstuk en vaststelling van de eisen qua normering, starten onze Process Designers met het ontwerpen van het Process Flow Diagram (PFD), of in een later (project)stadium, met een meer gedetailleerd Process & Instrumentation Diagram (P&ID). Zo ontwikkelen wij een concept per fase uit naar een beter gedetailleerd ontwerp. In samenwerking met onze andere disciplines, kan daarna een definitief ontwerp worden voltooid.

Ook kunnen wij het optimaliseren van een gedeelte van uw installatie realiseren, uiteraard met de daarbij horende documentatie.

Naast ontwerpactiviteiten houdt IPSS zich bezig met simulaties (o.a. ASPEN), massa-en energiebalansen en haalbaarheids- en veiligheidsstudies (o.a. HAZOP, SIL). Wij kunnen uw project gedurende de bouw en ingebruikname van de installatie begeleiden. Bij IPSS werken we voornamelijk in multidisciplinaire teams. Daarbij heeft, afhankelijk van de scope, onze Process Engineer regelmatig de leidende rol.

De projecten die onze Process engineers uitvoeren zijn voornamelijk gerelateerd aan Research & Development voor de Biobased en Food branche of de petro(chemische) industrie.

Wilt u weten of wij iets voor uw project kunnen betekenen? Neem contact met ons op!