Ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert continue en dat geeft maar al te vaak reden tot innoveren. Het ontwikkelen van een nieuw product of proces kost tijd en onderzoek. Er moeten veel stappen worden doorlopen om tot een definitief concept te komen. IPSS Engineering heeft ervaring met al die stappen in het ontwikkelproces. Of het nu gaat om een haalbaarheidsstudie, of het vertalen van een laboratoriumtest naar een pilot-installatie voor een product, onze engineers beschikken over de benodigde kennis en ervaring.