Ontwerpen

Onze engineers worden door onze opdrachtgevers in verschillende stadia betrokken bij het ontwerpproces. Soms heeft de opdrachtgever alleen een grove schets van een nieuw proces of product. In de regel is er echter een afgebakend ontwerpvraagstuk. In samenwerking met de opdrachtgever kunnen wij de ontwerpopdracht definiëren, de (proces)eisen vaststellen en vervolgens een opzet maken van het ontwerp. Daarbij maken we gebruik van een Process Flow Diagram (PFD) of Process & Instrumentation Diagram (P&ID). Vanzelfsprekend zoeken wij naar innovatieve oplossingen en maken wij de bijbehorende procesberekeningen.

Nadat het concept is afgestemd met de opdrachtgver, detailleren we het ontwerp in fases uit naar een definitief ontwerp (bijvoorbeeld Basis of Design (BOD), Basic Detailed Engineering Package (BDEP). Tijdens de detail-engineering bepalen en berekenen onze engineers aan de hand van de geldende richtlijnen de benodigde onderdelen. Het ontwerp wordt tevens vertaald naar een 3D model. Daarmee is het mogelijk het ontwerp ruimtelijk te zien. Op die manier kunnen fouten in een vroeg stadium worden gedetecteerd. Ook worden de benodigde 2D-tekeningen (productietekeningen, isometrics etc.) voor fabricage uit het 3D model gegenereerd.

Uiteindelijk wordt er een compleet pakket aan documentatie opgeleverd, inclusief alle benodigde deliverables om het project naar de uitvoeringsfase (EPC) te brengen.