Biobased engineering

Een goed product- of proces-ontwerp hangt niet alleen af van de kwaliteit van de gekozen materialen, of het gebruik van de juiste normeringen. Bij IPSS denken we graag verder dan het maken van alleen een mooi ontwerp. Juist daarom zijn wij actief in de markt voor biobased engineering. We zijn ons bewust van de groeiende grondstoffenschaarste en afvalproblematiek.

IPSS helpt graag mee aan het duurzamer maken van processen en installaties, veelal door toepassing van circulair ontwerp. Met behulp van de nieuwste technologieën zorgen we ervoor dat grondstoffen, producten en energie zo efficiënt mogelijk worden (her)gebruikt. Afval en emissies worden zoveel mogelijk voorkomen.