Electrical & Instrumentation

Electrical & Instrumentation engineering is een belangrijke schakel binnen de projecten van IPSS.  Na inventarisatie van de wensen en de veiligheidseisen, maken onze engineers een gedegen ontwerp. Dat bestaat uit calculaties voor de elektrische scope, diverse tekeningen (blokschema’s, aansluitschema’s, kasttekeningen etc.) en selectie van de juiste elektrotechnische componenten en instrumenten.

Hiervoor maken we gebruik van software-programma’s als WSCAD, Eplan P8 en AutoCAD. Naast bekendheid met de algemene veiligheidsbepalingen, zoals de NEN1010 en NEN3140, hebben we ook ervaring met specifieke normeringen, zoals de ATEX-richtlijnen. Hierdoor zijn we in staat de veiligheid te borgen gedurende werkzaamheden.

Onze Electrical & Instrumentation engineers zijn breed inzetbaar en kundig in het maken van besturingsontwerpen of het uitvoeren van bijvoorbeeld kallibratie werkzaamheden. Kosten en wensen van de klant worden door onze engineers nauwlettend bewaakt. Daarnaast hebben onze E&I Engineers een ruime ervaring met het bouwen van besturingskasten, luchteilanden en junction boxes. Projecten zijn veelal gerelateerd aan Research & Development voor de Biobased en Food branche, petrochemische industrie en mechanische industrie.

Wilt u weten of wij iets voor uw project kunnen betekenen? Neem contact met ons op!