ProKriS project Wageningen Universiteit

Wageningen UR Food & Biobased Research (WUR) heeft in 2011/ 2012 een proces ontwikkeld waarmee, door toevoeging van een anti-solvent, suikers op kleinschalige, duurzame en energie efficiënte wijze gekristalliseerd kunnen worden.

Sinds 2013 is IPSS betrokken bij dit project, waarbij IPSS het ontwerp en de bouw van de ProKris installatie heeft voltooid. Inmiddels zijn we gestart met diverse testen om de werkzaamheid van dit principe aan te tonen.

www.prokris.nl