MeOH project ETT / AKZO

In opdracht van VTTI is voor het MeOH project engineering ondersteuning geleverd voor de aanleg van een 8” methanol pijpleiding van de steiger van de Euro Tank Terminal (ETT) Rotterdam naar het terrein van Akzo Nobel Rotterdam.

Voor de klant was het van groot belang de veiligheid te waarborgen d.m.v. bijvoorbeeld blussystemen en stikstofsystemen.

Naast de multidisciplinaire ondersteuning was IPSS tevens verantwoordelijk voor het project management en de procurement.