Nieuws

Vakblad Agro & Chemie publiceert artikel over samenwerking IPSS Engineering en Wageningen University Research

Agro & Chemie

Wageningen UR en IPSS Engineering zoeken partners voor kristallisatie-pilotfabriek

Auteur(s): Anouk Witte, beeld: IPSS
Publicatiedatum: 03-08-2015

Een door Wageningen UR ontwikkelde technologie voor kristallisatie van suiker blijkt niet alleen toepasbaar op suikerbieten, maar ook op andere grondstoffen en reststromen. Begin 2016 wordt gestart met de bouw van een pilot plant om de verschillende mogelijkheden in beeld te krijgen. Gerrit Gerritsen van ingenieursbureau IPSS: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn.’

Dat suikerbieten (of de reststromen daarvan) waardevolle componenten bevatten, denk aan suikers en aminozuren, is geen geheim. Hoe je deze stoffen eruit haalt en ook nog eens op een duurzame en efficiënte manier, is een tweede. Reststromen bevatten meestal meerdere componenten, waardoor veel bewerkingen nodig zijn om ze eruit te halen. Een tijd geleden slaagde Wageningen UR erin om een methode te ontwikkelen waarbij dankzij een anti-oplosmiddel (anti-solvent) minder handelingen nodig zijn om de componenten te isoleren. Door een anti-oplosmiddel toe te voegen aan het mengsel en vervolgens het water weg te vangen, werden de suikers en andere componenten onoplosbaar en kristalliseerden deze.

Het proces is niet alleen energiezuiniger dan veel andere methoden, het kan ook andere voordelen opleveren voor de gebruikers. Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage bij Wageningen UR Food & Biobased Research: ‘Dankzij het anti-solvent is het niet nodig om te drogen of centrifugeren, waardoor je er in één stap veel meer uit kunt halen. Het kan ook nog op kleine schaal worden toegepast, waardoor bedrijven die ermee aan de slag willen, niet direct een grote investering hoeven te doen.’

Voorbeelden op labschaal
Inmiddels zijn er meerdere “proofs of concept” die laten zien dat de technologie werkt voor componenten van suikerbieten en verse biomassa, maar Yilmaz kijkt verder. ‘Samen met IPSS gaan we de technologie verder uitrollen om deze ook toe te passen op andere reststromen. Iedere grondstof heeft een andere samenstelling en voor iedere stroom onderzoeken we welke procesvariabelen we kunnen gebruiken.’ Directeur Gerrit Gerritsen van IPSS vult aan: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn. Componenten uit black liquor uit papierpulp bijvoorbeeld.’ Als de resultaten van deze en andere labtesten bekend zijn, wordt begonnen met de bouw van de pilot plant.

Het model voor de installatie ligt al klaar op de tekentafel van ingenieursbureau IPSS. Gerritsen verwacht dat de pilot plant halverwege 2016 functioneel is. ‘Op deze pilot plant kunnen allerhande bedrijven, van leveranciers van reststromen tot partijen in de chemische industrie producten ontwikkelen en testen, eventueel met de eigen reststromen. En omdat de installatie mobiel is, kan het zelfs op het eigen fabrieksterrein c.q. erf.’ Ook in het buitenland is al interesse getoond in de technologie, bijvoorbeeld bij industriële bedrijven in de suiker producerende en verwerkende industrie in Duitsland, Zwitserland, Nigeria en bij telers van suikerhoudende gewassen in Portugal, Canada en Engeland. Het maximale volume van de andere grondstoffen moet nog blijken, maar in het geval van suikerbieten kan een kleine proeffabriek in vijftien weken (het normale bietenseizoen) 300 hectare verwerken.

Aanmelden
Geïnteresseerde partijen kunnen voor 12 september contact opnemen met Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage Wageningen UR, via tel. 0317-480238 of gulden.yilmaz@wur.nl

Nieuwe toepassingen in beeld

Auteur(s): Anouk Witte, beeld: IPSS
Publicatiedatum: 03-08-2015
Artikelnummer: 13093

Een door Wageningen UR ontwikkelde technologie voor kristallisatie van suiker blijkt niet alleen toepasbaar op suikerbieten, maar ook op andere grondstoffen en reststromen. Begin 2016 wordt gestart met de bouw van een pilot plant om de verschillende mogelijkheden in beeld te krijgen. Gerrit Gerritsen van ingenieursbureau IPSS: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn.’

Dat suikerbieten (of de reststromen daarvan) waardevolle componenten bevatten, denk aan suikers en aminozuren, is geen geheim. Hoe je deze stoffen eruit haalt en ook nog eens op een duurzame en efficiënte manier, is een tweede. Reststromen bevatten meestal meerdere componenten, waardoor veel bewerkingen nodig zijn om ze eruit te halen. Een tijd geleden slaagde Wageningen UR erin om een methode te ontwikkelen waarbij dankzij een anti-oplosmiddel (anti-solvent) minder handelingen nodig zijn om de componenten te isoleren. Door een anti-oplosmiddel toe te voegen aan het mengsel en vervolgens het water weg te vangen, werden de suikers en andere componenten onoplosbaar en kristalliseerden deze.

Het proces is niet alleen energiezuiniger dan veel andere methoden, het kan ook andere voordelen opleveren voor de gebruikers. Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage bij Wageningen UR Food & Biobased Research: ‘Dankzij het anti-solvent is het niet nodig om te drogen of centrifugeren, waardoor je er in één stap veel meer uit kunt halen. Het kan ook nog op kleine schaal worden toegepast, waardoor bedrijven die ermee aan de slag willen, niet direct een grote investering hoeven te doen.’

Voorbeelden op labschaal
Inmiddels zijn er meerdere “proofs of concept” die laten zien dat de technologie werkt voor componenten van suikerbieten en verse biomassa, maar Yilmaz kijkt verder. ‘Samen met IPSS gaan we de technologie verder uitrollen om deze ook toe te passen op andere reststromen. Iedere grondstof heeft een andere samenstelling en voor iedere stroom onderzoeken we welke procesvariabelen we kunnen gebruiken.’ Directeur Gerrit Gerritsen van IPSS vult aan: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn. Componenten uit black liquor uit papierpulp bijvoorbeeld.’ Als de resultaten van deze en andere labtesten bekend zijn, wordt begonnen met de bouw van de pilot plant.

Het model voor de installatie ligt al klaar op de tekentafel van ingenieursbureau IPSS. Gerritsen verwacht dat de pilot plant halverwege 2016 functioneel is. ‘Op deze pilot plant kunnen allerhande bedrijven, van leveranciers van reststromen tot partijen in de chemische industrie producten ontwikkelen en testen, eventueel met de eigen reststromen. En omdat de installatie mobiel is, kan het zelfs op het eigen fabrieksterrein c.q. erf.’ Ook in het buitenland is al interesse getoond in de technologie, bijvoorbeeld bij industriële bedrijven in de suiker producerende en verwerkende industrie in Duitsland, Zwitserland, Nigeria en bij telers van suikerhoudende gewassen in Portugal, Canada en Engeland. Het maximale volume van de andere grondstoffen moet nog blijken, maar in het geval van suikerbieten kan een kleine proeffabriek in vijftien weken (het normale bietenseizoen) 300 hectare verwerken.

Aanmelden
Geïnteresseerde partijen kunnen voor 12 september contact opnemen met Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage Wageningen UR, via tel. 0317-480238 of gulden.yilmaz@wur.nl

IPSS Engineering wederom succesvol door de her-certificering VCA certificaat!

Op 16 juni heeft audit organisatie KIWA bij IPSS Engineering voor de derde opeenvolgende keer een audit uitgevoerd ten behoeve van het behoud van het VCA* certificaat. Wederom werden alle veiligheidsaspecten met betrekking tot het engineeren en construeren van onderzoek installaties in een risicovolle omgeving zoals laboratoria en testcentra geauditeerd. Als onderdeel van deze audit werd een werkbezoek afgelegd bij Wageningen University Research aan een lopend project wat door medewerkers van IPSS Engineering op dit moment word uitgevoerd. Aan de hand van de audit op kantoor en het werkbezoek heeft KIWA geconstateerd dat door IPSS Engineering aan alle voorwaarden van het VCA certificaat wordt voldaan. Om deze reden heeft KIWA dan ook het VCA certificaat van IPSS Engineering voor 3 jaar verlengd.

Strategic Alliance between IPSS Engineering B.V. and Ommeren Metaaltechniek BV.

IPSS Engineering BV and OMT were already cooperating in a long-term value-creating relationship. Since April 1st the partnership is official by the start of a strategic alliance. As partners we can now also cover your demands related to pressure equipment. Together we can offer you the design, engineering, manufacturing and testing of different kinds of pressure equipment according to ASME code and client specifications. Interested in what we can do for your business? Check out the NEWS on our websites: http://www.ommeren-metaaltechniek.nl/ & http://www.ipss.nl/

Advantages for you as our valuable customer:  Single point of contact, covering all of your needs in our total scope of supply, knowledge, flexibility and a hand-on mentality.
Recent project: Multi-Media Pressure Vessels designed and engineered by IPSS Engineering BV and fabricated by OMT according to ASME code.
Results: project delivered in time to a satisfied customer.

PROJECT BACKGROUND
We recently finished a project wherein we delivered five pressure vessels according to ASME VIII div 1. Our scope of supply included:

*Design and engineering according to ASME code and client specifications;
*Procurement of all required materials;
*Fabrication, inspection and testing according to the code and client requirements;
*Internal and external surface treatment;

Our client will use these skid mounted Multi-media vessels in a water filtration system. A thick layer of graded particles such as sand, gravel or other granular materials found inside filter housing and perform the filtration of water. The filtration rate depends on the effective size of the bedding and the water velocity through the filter.

More updated will follow soon, keep checking our website for more news.IPSS-OMT

 

Persbericht Food Valley: Haalbaarheid suikerkristallisatie aangetoond

Haalbaarheid suikerkristallisatie aangetoond

  • Suikercristallisatie

Met een innovatief procedé is het mogelijk om op kleine schaal suiker te winnen uit suikerbieten en andere suikerhoudende grond- en reststoffen. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie die IPSS Engineering en Wageningen UR hebben uitgevoerd met behulp van subsidie van Bio-economy Innovation cluster Oost Nederland (BIC-ON) en een innovatievoucher van Food Valley NL. 

IPSS Engineering, gespecialiseerd in engineering, opschalen en constructie van biobased, lab-, pilot- en productie installaties, start dit voorjaar een nieuw bedrijf , Plant Innovation & Design, voor engineering van biobased processen zoals deze suikerkristallisatie. Binnenkort verrijst de eerste R&D-faciliteit in Wageningen.

“Dit nieuwe procedé is goed op kleine schaal uit te voeren”, legt Gerrit Gerritsen, algemeen directeur van IPSS Engineering, uit. De nieuwe technologie voor suikerkristallisatie is ontwikkeld door Wageningen UR Food & Biobased Research. “Wij hebben op de tekentafel een R&D-installatie op basis van deze technologie ontworpen die past in een standaard twintig foot container. In de haalbaarheidsstudie hebben we een economische analyse gemaakt van suikerproductie in een lokale installatie van tweemaal veertig foot containers en die in een installatie bij de suikerfabriek. In onze berekeningen kan de lokale unit de hoeveelheid suikerbieten van 300 hectare verwerken in vijftien weken, of wel die van een hele bietencampagne (deze duurt van september tot midden januari, red.).”

Nieuw bedrijf Ingenieursbureau IPSS Engineering voerde samen met Qing Sustainable de studie naar de mogelijkheden om met het nieuwe procedé op het akkerbouwbedrijf suiker te winnen uit . De studie wees uit dat het produceren van suiker op het erf van de boer een positief economisch resultaat geeft. De kristallisatie installatie vraagt een relatief kleine investering voor uitbreiding van de huidige productie of voor de opstart van nieuwe productie.

Er is veel belangstelling voor deze innovatie. Er liggen inmiddels al aanvragen van meerdere akkerbouwcoöperaties in Nederland, maar ook vanuit Duitsland, Frankrijk en Canada is er interesse. Het is nu zaak om eerst de technologie verder uit te werken tot een vermarktbaar concept. Hiervoor is nu Plant Innovations & Design opgericht. De R&D-unit voor suikerkristallisatie kan ook worden gebruikt voor het verwerken van allerlei reststromen zoals DLP (zuivel), pulp van vruchtensappen of bermgras.

Innovatievoucher Voor deze haalbaarheidsstudie werd een innovatievoucher van de Provincie Gelderland ingezet.  “Zonder deze voucher waren we niet aan de haalbaarheidsstudie begonnen”,  aldus Gerritsen. Meer informatie over deze vouchers is te vinden op de site van Food Valley NL.

Persbericht Food Valley: Suiker kristalliseren bij de boer:

Suiker kristalliseren bij de boer

  • suikerbieten rooien

Met een innovatief procedé is het mogelijk om op kleine schaal suiker te winnen uit suikerbieten en andere suikerhoudende grond- en reststoffen. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie die IPSS Engineering en Wageningen UR hebben uitgevoerd. Er is grote belangstelling voor deze technologie onder boeren in Nederland en de rest van de wereld. De studie werd gesubsidieerd door Bio-economy Innovation cluster Oost Nederland (BIC-ON) en er werd een innovatievoucher van Food Valley NL ingezet.

Jaarlijks worden in Nederland zes miljoen ton suikerbieten van de boerderij naar één van de twee grote suikerfabrieken vervoerd. Dit vervoer naar de fabriek is echter inefficiënt. Een suikerbiet bestaat namelijk voor 77% procent uit water, 11% uit aarde en 12% uit suiker. Met andere woorden, van elke vijf vrachtwagens met suikerbieten, vervoert er één suiker. Als de suiker op de boerderij uit de suikerbieten kan worden gewonnen, betekent dit een efficiëntieslag in transport en dus winst voor het milieu.

Bovendien is de capaciteit van deze fabrieken volledig bezet door het huidige productiequotum. Ook wordt suiker steeds vaker toegepast in de chemische industrie. In 2017 wordt het suikerquotum afgeschaft, waardoor de teelt van suikerbieten waarschijnlijk aanzienlijk zal toenemen.

Werking Met een innovatief procedé is het mogelijk om op kleine schaal suiker te winnen uit suikerbieten en andere suikerhoudende grond- en reststoffen. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie die IPSS Engineering en Wageningen UR  Food & Biobased Research hebben uitgevoerd. Dit nieuwe proces voor de winning van suikers gaat duurzaam om met energie en grondstoffen.

Het nieuwe procedé voor kristallisatie van suikers bestaat uit twee stappen. Als eerste wordt aan de suikerstroom een anti-oplosmiddel toegevoegd. De suikers lossen daardoor minder goed op in de waterige massa. Vervolgens wordt het watervolume verkleind door verdamping en kristallisatie van de suikers. De vrijgekomen warmte tijdens het proces wordt hergebruikt en de installatie gaat efficiënt om met energie. Wageningen UR verwacht een besparing van 50% ten opzichte van het huidige gehanteerde suiker kristallisatie proces.

“Dit nieuwe procedé is goed op kleine schaal uit te voeren”, vertelt Gerrit Gerritsen, algemeen directeur van IPSS Engineering. “ Wij hebben op de tekentafel een R&D installatie ontworpen die past in een standaard twintig foot container. In de haalbaarheidsstudie hebben we een economische analyse gemaakt van suikerproductie in een lokale installatie van twee veertig foot containers en van een installatie bij de suikerfabriek. In onze berekeningen kan de lokale unit de hoeveelheid suikerbieten van 300 hectare verwerken in vijftien weken, of wel die van een hele bietencampagne (deze duurt van september tot midden januari, red.).”

Innovatie voucher Ingenieursbureau IPSS Engineering voerde samen met Qing Sustainable de studie uit. Het bleek dat  het produceren van suiker op het erf van de boer een positief economisch resultaat geeft. De kristallisatie installatie vraagt een relatief kleine investering voor uitbreiding van de huidige productie of voor de opstart van nieuwe productie. Grote voordelen van deze installatie zijn directe recycling van water, aarde en loof (bodemverrijking), meer inkomsten voor de boer en de rurale economie, beperking transport bewegingen (CO2-beperking) en resten (zoals pulp) kunnen verder verwerkt worden (biogas, bio-ethanol, veevoer etc.).

“Vooralsnog komen we tot de conclusie dat de productie van zowel consumptie- als van industriesuiker economisch rendabel kan zijn. Wij stellen dat de unit, zoals wij die hebben ontworpen, in zes jaar kan worden terugverdiend. De investering in dergelijke unit bedraagt ongeveer 2,5 miljoen euro afhankelijk van de verwerkingscapaciteit”, stelt Gerritsen.

Belangstelling Er is veel belangstelling voor deze innovatie. Er liggen inmiddels al aanvragen van meerdere akkerbouwcoöperaties in Nederland, maar ook vanuit Duitsland, Frankrijk en Canada is er interesse. Het is nu zaak om eerst de technologie verder uit te werken tot een vermarktbaar concept. Hiervoor is het nieuwe bedrijf ‘Plant Innovations & Design’ opgericht. Dit ingenieursbureau zal zich helemaal specialiseren in het ontwerp en de constructie van biobased lab-, pilot- en productie plants. “In 2015 bouwen we een R&D-faciliteit voor de suikerkristallisatie op de campus van Wageningen UR, waarna we op deze locatie ook de productie-units bouwen.”

Het mooie van deze technologie is dat deze breed inzetbaar is voor allerlei reststromen. De R&D-unit voor suikerkristallisatie kan ook worden gebruikt voor het verwerken van allerlei reststromen zoals DLP (zuivel), pulp van vruchtensappen of bermgras.

“We denken dat dit ook voor de units die bij akkerbouwers komen te staan, interessant kan zijn. De bietencampagne duurt immers maar drie maanden. De rest van het jaar zou je de unit voor andere reststromen kunnen gebruiken. Dat vergroot de rentabiliteit van de installatie natuurlijk aanzienlijk,” concludeert Gerritsen. “Deze ontwikkeling gaat sneller dan het licht. De vraag is enorm, maar echt, we moeten eerst de technologie helemaal onder de knie hebben.”

Duurzame suikerraffinage bij de boer

 

Duurzame suikerraffinage bij de boer

Via een innovatief procedé ontwikkeld door Wageningen UR is het mogelijk efficiënt en duurzaam suiker uit suikerbieten en suikerhoudende reststromen te winnen. Berekeningen laten zien dat deze vorm van suikerraffinage 50 procent minder energie kost dan de bestaande methodiek. In samenwerking met IPSS Engineering uit Ede en QING Sustainable uit Arnhem is een proefinstallatie ontworpen, die in de tweede helft van 2015 in Arnhem wordt gebouwd en getest.Gerrit Bic-on

“Suikerbiet bestaat voor 77 procent uit water, 11 procent uit aarde en 12 procent uit suiker. Vervoer van suikerbieten per vrachtwagen is dus helemaal niet efficiënt”, zegt Gerrit Gerritsen, directeur van IPSS. “Het gepatenteerde procedé maakt het mogelijk met een mobiele installatie ter grootte van een zeecontainer suikerbieten bij de boer op het land te verwerken.”

Door aan gehakselde suikerbietenpulp een anti-solvent toe te voegen, is er minder water nodig en lost de suiker (sucrose) niet op, maar kristalliseert bij circa 90 graden Celsius. Gerritsen: “Het water wordt afgevoerd, de anti-solvent wordt teruggewonnen en opnieuw gebruikt.”

Zodra de proefinstallatie voor deze vernieuwende vorm van suikerraffinage eind 2015 functioneert, verhuist de productie naar een grote assemblagehal met testruimtes op de Wageningen Campus. Gerritsen: “De vraag naar suiker als grondstof voor biobased producten neemt enorm toe. Er is serieuze belangstelling voor deze units uit Duitsland, Frankrijk en Canada.”

Voor de haalbaarheidsstudie naar het innovatieve procedé voor suikerraffinage uit suikerbieten ontving IPSS Engineering via GreenTechAlliances, powered by kiEMT en Bioeconomy Innovation Cluster Oost-Nederland (BIC-ON) een innovatievoucher à 10.000 euro van de provincie Gelderland. De bouw en ontwikkeling van de R&D-installatie kost circa 1,2 miljoen euro.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wageningen UR: Ben Langelaan, 0317 484382 ben.langelaan@wur.nl
BIC-ON
: Edwin Hamoen, 06 27085552 hamoen@greentechalliances.nl

tekst:
Francien van Zetten
journalistieke artikelen,
teksten en eindredactie
Bikkelsweg 1
4032 ND Ommeren
06-57319292
www.francienvanzetten.nl

Innovatie voucher Foodvalley.nl toegekend aan IPSS Engineering tbv BIC-ON project!

Wageningen UR heeft een geheel nieuw innovatief en duurzaam proces ontwikkeld voor de kristallisatie van verschillende suikers. De haalbaarheid van dit procedé is inmiddels aangetoond op laboratoriumschaal en de verwachting is dat deze techniek op meerdere grondstofstromen is toe te passen dan alleen suikerbieten. Momenteel worden er laboratoriumproeven gedaan met melk, fruitsappen en papier. Dit nieuwe innovatieve procedé wordt in samenwerking met IPSS Engineering uitgewerkt tot een proeffabriek voor suikerbieten. Daarnaast zoekt IPSS Engineering gelijktijdig investeerders om de constructiefase van de proeffabriek te kunnen financieren. Om investeerders te kunnen overtuigen van deze innovatie en de mogelijkheden is een gedegen businessplan nodig, waarvoor we dit innovatievoucher willen gebruiken.

IPSS Engineering werkt samen met Wageningen UR en FrieslandCampina mbt een uniek proces voor kristallisatie van verschillende suikers

Wageningen UR heeft een nieuw proces ontwikkeld voor de kristallisatie van verschillende suikers. Uniek aan deze uitvinding is de toepasbaarheid op allerlei grondstofstromen, zelfs stromen met veel verontreinigingen. Hierdoor kan met minder stappen meer product gewonnen worden.

Met subsidie van de Provincie Gelderland onderzoekt Wageningen UR in het project ‘BIC-ON Kristallisatie’ het proces voor nieuwe toepassingen en de eigenschappen waaraan een toekomstige proeffabriek voor suikers moet voldoen. Wageningen UR werkt daarbij samen met FrieslandCampina en IPSS Engineering. In een proeffabriek kan het proces toepasbaar gemaakt worden voor verschillende industrieën.

Lees het gehele persbericht op: http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/food-biobased-research/show/Wageningen-UR-ontwikkelt-uniek-proces-voor-kristallisatie-van-verschillende-suikers.htm

Oplevering BDEP voor Johnson Controls Amsterdam

IPSS Engineering heeft met succes de BDEP opgeleverd voor een koolmonoxide filter voor Johnson Controls Amsterdam. Dit filter, wat gebaseerd is op een continu proces, zal de kwaliteit van het utiliteitsgas waarborgen middels 2 in serie geschakelde absorptievaten en analyzers die het proces continu monitoren.
Elk absorptievat heeft een levensduur van 1 jaar waarna deze middels een schakeling vervangen kan worden. Dit is mogelijk door elk vat te isoleren door het purgen en inertiseren met stikstof.
De complete installatie, inclusief het mechanische gedeelte en het purge systeem, zijn door het multidisciplinaire engineeringsteam van IPSS Amsterdam ontwikkeld en gerealiseerd.

Haalbaarheidsstudie in samenwerking met de Wageningen University & Research

IPSS Engineering is in samenwerking met de Wageningen University & Research begonnen aan een project voor de haalbaarheidsstudie voor een proeffabriek voor kristallisatie. Binnen deze haalbaarheidsstudie zal gekeken worden naar:

  • Hoe het proces eruit moet zien;
  • Hoe het proces gestuurd kan worden;
  • Wat de veiligheidsrisico’s zijn en hoe de veiligheid gegarandeerd kan worden;
  • Wat de kosten zullen zijn;
  • Wat de optimale grootte van het procesvolume is;
  • Wat de energie-efficiëntie van het proces is.

De Basic Design & Engineering Package (BDEP) wat resulteert uit deze haalbaarheidsstudie zal de blauwdruk zijn voor de bouw van deze proeffabriek.
De intentie is dan ook om in een vervolg hiervan de bouw van de proeffabriek te realiseren in een samenwerking met Qing Mechatronics uit Arnhem.

Technische realisatie: Welnet Automatisering en Webdevelopment | Webdesign: Interface Communicatie B.V.