Nieuws

IPSS Engineering ontvangt Groeivoucher van de Provincie Gelderland / Oost NV

De groeivoucher is aangevraagd en toegekend voor de verdere ontwikkeling en het marktrijp maken van kleinschalige suiker-kristaltechnologie genaamd ProKris. Deze energiebesparende technologie maakt het mogelijk om op kleine schaal ter plekke bij bedrijven zelf suiker te produceren uit producten als bijvoorbeeld bieten. Dit heeft niet alleen logistieke voordelen maar zorgt er ook voor dat mineraal houdende reststromen teruggevoerd kunnen worden naar de akker.

Q4 van dit jaar zal de pilot installatie van ProKris operationeel zijn voor de eerste testen in de Technohal van IPSS Engineering in het gebouw Plus Ultra welke is gesitueerd op de Wageningen UR Campus. Als eerste staan suiker kristallisatie testen met suikerbietensap op het programma welke rechtsreeks uit de suikerbieten campagne komt. de testresultaten worden verwacht Q1 van 2018. Vervolgens zullen er testen op andere suikerhoudende reststromen worden uitgevoerd op de pilot installatie. Layout IPSS Suikerkristallisatie

IPSS ontvangt positieve beschikking van Provincie Gelderland tbv ProKris project!

IPSS Engineering heeft een positieve beschikking ontvangen van de Provincie Gelderland (EFRO Op-Oost) voor de ontwikkeling van een innovatieve en duurzame kristallisatie techniek voor suikers (ProKris). Samen met projectpartner CTI en Wageningen UR zal een pilot installatie ontworpen en gebouwd worden. Met deze pilot installatie zal uit verschillende reststromen een verscheidenheid aan suikers gekristalliseerd worden zoals, sucrose, fructose, lactose, Xylose enz.Beschikking Provincie Gelderland

IPSS Engineering BV ontwikkelt een volledig nieuw en innovatief type foto-bioreactor!

IPSS Engineering BV ontwikkelt in samenwerking met Cleantech Innovation BV een volledig nieuw en innovatief type fotobioreactor ‘LAURA’ ten behoeve van de productie van algen voor toepassing in de food-, feed- en pharmasector. Deze ontwikkeling heeft ondersteuning gekregen vanuit de regeling Stimulering Innovatieprojecten EFRO OP-Oost 2014-2020. De rol van IPSS Engineering binnen deze samenwerking is het ontwerpen, engineeren en construeren van een skid-mounted R&D fotobioreactor waarin verschillende processen en modellen getest zullen worden. Voor eind 2016 zullen de eerste testen plaatsvinden in het incubator gebouw ‘”Plus Ultra” op de WUR Campus. Ook tijdens de testen zal IPSS Engineering betrokken zijn om eventuele optimalisaties van het proces en of model te kunnen engineeren en als plant-change te implementeren in het concept.

OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd

IPSS Engineering vestiging Ede gaat verhuizen!

IPSS Engineering vestiging Ede gaat verhuizen! De bio-engineering tak van IPSS Engineering gaat per 1-4-2016 verhuizen van het oude adres aan de Galvanistraat te Ede naar het nieuwe incubator gebouw Plus Ultra op de Wageningen University Research Campus. het nieuwe adres aldaar is Bronland 12-T, 6708 WH te Wageningen.3613_170_render gevel_036a 3613_170_render gevel_037a

 

IPSS Engineering ontvangt subsidie van de Provincie Gelderland voor de ontwikkeling van een fotobioreactor!

 

De EU en provincie Gelderland investeren ruim 4 ton in innovatieprojecten. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangen Cleantech Innovations BV en IPSS Engineering BV ontvangen € 131.154 subsidie, voor een fotobioreactor die eetbare algen laat groeien.

 

Binnen het project ‘LAURA’ van Cleantech Innovations BV en IPSS Engineering BV wordt een  fotobioreactor ontwikkeld om algen sneller te laten groeien. De algen worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaindustrie. De totale kosten van het project bedragen € 374.724.
Een subsidie van € 65.577 wordt gegeven vanuit het EFRO-budget. Vanuit de rijksgelden voor MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) komt daar nog eens € 65.577 bij.

 

http://www.gelderland.nl/Vier-ton-Europese-subsidie-voor-innovaties-in-Gelderland

Vakblad Agro & Chemie publiceert artikel over samenwerking IPSS Engineering en Wageningen University Research

Agro & Chemie

Wageningen UR en IPSS Engineering zoeken partners voor kristallisatie-pilotfabriek

Auteur(s): Anouk Witte, beeld: IPSS
Publicatiedatum: 03-08-2015

Een door Wageningen UR ontwikkelde technologie voor kristallisatie van suiker blijkt niet alleen toepasbaar op suikerbieten, maar ook op andere grondstoffen en reststromen. Begin 2016 wordt gestart met de bouw van een pilot plant om de verschillende mogelijkheden in beeld te krijgen. Gerrit Gerritsen van ingenieursbureau IPSS: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn.’

Dat suikerbieten (of de reststromen daarvan) waardevolle componenten bevatten, denk aan suikers en aminozuren, is geen geheim. Hoe je deze stoffen eruit haalt en ook nog eens op een duurzame en efficiënte manier, is een tweede. Reststromen bevatten meestal meerdere componenten, waardoor veel bewerkingen nodig zijn om ze eruit te halen. Een tijd geleden slaagde Wageningen UR erin om een methode te ontwikkelen waarbij dankzij een anti-oplosmiddel (anti-solvent) minder handelingen nodig zijn om de componenten te isoleren. Door een anti-oplosmiddel toe te voegen aan het mengsel en vervolgens het water weg te vangen, werden de suikers en andere componenten onoplosbaar en kristalliseerden deze.

Het proces is niet alleen energiezuiniger dan veel andere methoden, het kan ook andere voordelen opleveren voor de gebruikers. Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage bij Wageningen UR Food & Biobased Research: ‘Dankzij het anti-solvent is het niet nodig om te drogen of centrifugeren, waardoor je er in één stap veel meer uit kunt halen. Het kan ook nog op kleine schaal worden toegepast, waardoor bedrijven die ermee aan de slag willen, niet direct een grote investering hoeven te doen.’

Voorbeelden op labschaal
Inmiddels zijn er meerdere “proofs of concept” die laten zien dat de technologie werkt voor componenten van suikerbieten en verse biomassa, maar Yilmaz kijkt verder. ‘Samen met IPSS gaan we de technologie verder uitrollen om deze ook toe te passen op andere reststromen. Iedere grondstof heeft een andere samenstelling en voor iedere stroom onderzoeken we welke procesvariabelen we kunnen gebruiken.’ Directeur Gerrit Gerritsen van IPSS vult aan: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn. Componenten uit black liquor uit papierpulp bijvoorbeeld.’ Als de resultaten van deze en andere labtesten bekend zijn, wordt begonnen met de bouw van de pilot plant.

Het model voor de installatie ligt al klaar op de tekentafel van ingenieursbureau IPSS. Gerritsen verwacht dat de pilot plant halverwege 2016 functioneel is. ‘Op deze pilot plant kunnen allerhande bedrijven, van leveranciers van reststromen tot partijen in de chemische industrie producten ontwikkelen en testen, eventueel met de eigen reststromen. En omdat de installatie mobiel is, kan het zelfs op het eigen fabrieksterrein c.q. erf.’ Ook in het buitenland is al interesse getoond in de technologie, bijvoorbeeld bij industriële bedrijven in de suiker producerende en verwerkende industrie in Duitsland, Zwitserland, Nigeria en bij telers van suikerhoudende gewassen in Portugal, Canada en Engeland. Het maximale volume van de andere grondstoffen moet nog blijken, maar in het geval van suikerbieten kan een kleine proeffabriek in vijftien weken (het normale bietenseizoen) 300 hectare verwerken.

Aanmelden
Geïnteresseerde partijen kunnen voor 12 september contact opnemen met Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage Wageningen UR, via tel. 0317-480238 of gulden.yilmaz@wur.nl

Nieuwe toepassingen in beeld

Auteur(s): Anouk Witte, beeld: IPSS
Publicatiedatum: 03-08-2015
Artikelnummer: 13093

Een door Wageningen UR ontwikkelde technologie voor kristallisatie van suiker blijkt niet alleen toepasbaar op suikerbieten, maar ook op andere grondstoffen en reststromen. Begin 2016 wordt gestart met de bouw van een pilot plant om de verschillende mogelijkheden in beeld te krijgen. Gerrit Gerritsen van ingenieursbureau IPSS: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn.’

Dat suikerbieten (of de reststromen daarvan) waardevolle componenten bevatten, denk aan suikers en aminozuren, is geen geheim. Hoe je deze stoffen eruit haalt en ook nog eens op een duurzame en efficiënte manier, is een tweede. Reststromen bevatten meestal meerdere componenten, waardoor veel bewerkingen nodig zijn om ze eruit te halen. Een tijd geleden slaagde Wageningen UR erin om een methode te ontwikkelen waarbij dankzij een anti-oplosmiddel (anti-solvent) minder handelingen nodig zijn om de componenten te isoleren. Door een anti-oplosmiddel toe te voegen aan het mengsel en vervolgens het water weg te vangen, werden de suikers en andere componenten onoplosbaar en kristalliseerden deze.

Het proces is niet alleen energiezuiniger dan veel andere methoden, het kan ook andere voordelen opleveren voor de gebruikers. Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage bij Wageningen UR Food & Biobased Research: ‘Dankzij het anti-solvent is het niet nodig om te drogen of centrifugeren, waardoor je er in één stap veel meer uit kunt halen. Het kan ook nog op kleine schaal worden toegepast, waardoor bedrijven die ermee aan de slag willen, niet direct een grote investering hoeven te doen.’

Voorbeelden op labschaal
Inmiddels zijn er meerdere “proofs of concept” die laten zien dat de technologie werkt voor componenten van suikerbieten en verse biomassa, maar Yilmaz kijkt verder. ‘Samen met IPSS gaan we de technologie verder uitrollen om deze ook toe te passen op andere reststromen. Iedere grondstof heeft een andere samenstelling en voor iedere stroom onderzoeken we welke procesvariabelen we kunnen gebruiken.’ Directeur Gerrit Gerritsen van IPSS vult aan: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn. Componenten uit black liquor uit papierpulp bijvoorbeeld.’ Als de resultaten van deze en andere labtesten bekend zijn, wordt begonnen met de bouw van de pilot plant.

Het model voor de installatie ligt al klaar op de tekentafel van ingenieursbureau IPSS. Gerritsen verwacht dat de pilot plant halverwege 2016 functioneel is. ‘Op deze pilot plant kunnen allerhande bedrijven, van leveranciers van reststromen tot partijen in de chemische industrie producten ontwikkelen en testen, eventueel met de eigen reststromen. En omdat de installatie mobiel is, kan het zelfs op het eigen fabrieksterrein c.q. erf.’ Ook in het buitenland is al interesse getoond in de technologie, bijvoorbeeld bij industriële bedrijven in de suiker producerende en verwerkende industrie in Duitsland, Zwitserland, Nigeria en bij telers van suikerhoudende gewassen in Portugal, Canada en Engeland. Het maximale volume van de andere grondstoffen moet nog blijken, maar in het geval van suikerbieten kan een kleine proeffabriek in vijftien weken (het normale bietenseizoen) 300 hectare verwerken.

Aanmelden
Geïnteresseerde partijen kunnen voor 12 september contact opnemen met Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage Wageningen UR, via tel. 0317-480238 of gulden.yilmaz@wur.nl

IPSS Engineering wederom succesvol door de her-certificering VCA certificaat!

Op 16 juni heeft audit organisatie KIWA bij IPSS Engineering voor de derde opeenvolgende keer een audit uitgevoerd ten behoeve van het behoud van het VCA* certificaat. Wederom werden alle veiligheidsaspecten met betrekking tot het engineeren en construeren van onderzoek installaties in een risicovolle omgeving zoals laboratoria en testcentra geauditeerd. Als onderdeel van deze audit werd een werkbezoek afgelegd bij Wageningen University Research aan een lopend project wat door medewerkers van IPSS Engineering op dit moment word uitgevoerd. Aan de hand van de audit op kantoor en het werkbezoek heeft KIWA geconstateerd dat door IPSS Engineering aan alle voorwaarden van het VCA certificaat wordt voldaan. Om deze reden heeft KIWA dan ook het VCA certificaat van IPSS Engineering voor 3 jaar verlengd.

Strategic Alliance between IPSS Engineering B.V. and Ommeren Metaaltechniek BV.

IPSS Engineering BV and OMT were already cooperating in a long-term value-creating relationship. Since April 1st the partnership is official by the start of a strategic alliance. As partners we can now also cover your demands related to pressure equipment. Together we can offer you the design, engineering, manufacturing and testing of different kinds of pressure equipment according to ASME code and client specifications. Interested in what we can do for your business? Check out the NEWS on our websites: http://www.ommeren-metaaltechniek.nl/ & http://www.ipss.nl/

Advantages for you as our valuable customer:  Single point of contact, covering all of your needs in our total scope of supply, knowledge, flexibility and a hand-on mentality.
Recent project: Multi-Media Pressure Vessels designed and engineered by IPSS Engineering BV and fabricated by OMT according to ASME code.
Results: project delivered in time to a satisfied customer.

PROJECT BACKGROUND
We recently finished a project wherein we delivered five pressure vessels according to ASME VIII div 1. Our scope of supply included:

*Design and engineering according to ASME code and client specifications;
*Procurement of all required materials;
*Fabrication, inspection and testing according to the code and client requirements;
*Internal and external surface treatment;

Our client will use these skid mounted Multi-media vessels in a water filtration system. A thick layer of graded particles such as sand, gravel or other granular materials found inside filter housing and perform the filtration of water. The filtration rate depends on the effective size of the bedding and the water velocity through the filter.

More updated will follow soon, keep checking our website for more news.IPSS-OMT

 

Persbericht Food Valley: Haalbaarheid suikerkristallisatie aangetoond

Haalbaarheid suikerkristallisatie aangetoond

  • Suikercristallisatie

Met een innovatief procedé is het mogelijk om op kleine schaal suiker te winnen uit suikerbieten en andere suikerhoudende grond- en reststoffen. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie die IPSS Engineering en Wageningen UR hebben uitgevoerd met behulp van subsidie van Bio-economy Innovation cluster Oost Nederland (BIC-ON) en een innovatievoucher van Food Valley NL. 

IPSS Engineering, gespecialiseerd in engineering, opschalen en constructie van biobased, lab-, pilot- en productie installaties, start dit voorjaar een nieuw bedrijf , Plant Innovation & Design, voor engineering van biobased processen zoals deze suikerkristallisatie. Binnenkort verrijst de eerste R&D-faciliteit in Wageningen.

“Dit nieuwe procedé is goed op kleine schaal uit te voeren”, legt Gerrit Gerritsen, algemeen directeur van IPSS Engineering, uit. De nieuwe technologie voor suikerkristallisatie is ontwikkeld door Wageningen UR Food & Biobased Research. “Wij hebben op de tekentafel een R&D-installatie op basis van deze technologie ontworpen die past in een standaard twintig foot container. In de haalbaarheidsstudie hebben we een economische analyse gemaakt van suikerproductie in een lokale installatie van tweemaal veertig foot containers en die in een installatie bij de suikerfabriek. In onze berekeningen kan de lokale unit de hoeveelheid suikerbieten van 300 hectare verwerken in vijftien weken, of wel die van een hele bietencampagne (deze duurt van september tot midden januari, red.).”

Nieuw bedrijf Ingenieursbureau IPSS Engineering voerde samen met Qing Sustainable de studie naar de mogelijkheden om met het nieuwe procedé op het akkerbouwbedrijf suiker te winnen uit . De studie wees uit dat het produceren van suiker op het erf van de boer een positief economisch resultaat geeft. De kristallisatie installatie vraagt een relatief kleine investering voor uitbreiding van de huidige productie of voor de opstart van nieuwe productie.

Er is veel belangstelling voor deze innovatie. Er liggen inmiddels al aanvragen van meerdere akkerbouwcoöperaties in Nederland, maar ook vanuit Duitsland, Frankrijk en Canada is er interesse. Het is nu zaak om eerst de technologie verder uit te werken tot een vermarktbaar concept. Hiervoor is nu Plant Innovations & Design opgericht. De R&D-unit voor suikerkristallisatie kan ook worden gebruikt voor het verwerken van allerlei reststromen zoals DLP (zuivel), pulp van vruchtensappen of bermgras.

Innovatievoucher Voor deze haalbaarheidsstudie werd een innovatievoucher van de Provincie Gelderland ingezet.  “Zonder deze voucher waren we niet aan de haalbaarheidsstudie begonnen”,  aldus Gerritsen. Meer informatie over deze vouchers is te vinden op de site van Food Valley NL.

Technische realisatie: Welnet Automatisering en Webdevelopment | Webdesign: Interface Communicatie B.V.