Nieuws

Wageningen University & Research and IPSS Engineering sign long term agreement

752_8848-20x30cm-printformaat8Wageningen University & Research and IPSS Engineering have signed a long-term  cooperation agreement for the further development, optimization and commercialization of the new anti-solvent crystallization technology ProKris. 

Both parties have been cooperating in this field in a number of projects since 2014. Currently, a project with the objective to build the first pilot installation for the ProKris technology is running, focussing on results by the end of this year. IPSS Engineering will realise this pilot installation in a dedicated technology hall, situated in the Plus Ultra building on the Wageningen Campus.

New technology to isolate valuable components

The anti-solvent crystallization technology is based on the use of anti-solvents for the separation process, a very effective and cost-efficient way to isolate valuable components such as sucrose, fructose, lactose, inulin and isosaccharinic acid from complex mixtures such as sugar beets, beet pulp, black liquor and all other sugar containing feedstocks and waste streams.

The tests in the pilot installation are not solely focused on the implementation of the anti-solvent crystallization process but also on the mass- and energy balance and integration. This will illustrate the market potential by generating a business model. For the market implementation, WUR and IPPS are not just focussing on the agrifood domain but also at the chemical market where sugar becomes more and more useful as a raw material.

Easy scalable technology

The process enables sugar extraction from various feedstocks, while using much less energy than traditional sugar extraction techniques. The main benefits of the technology are the energy efficiency, the easy scalable technology and the possible use of various sugar containing feedstocks and waste streams. WUR and IPSS will be focussing on niches in the European sugar market. These include countries and regions currently not producing sugar, organically produced sugar and opportunity driven unit sales.

Several launching customers from Europe (Ireland, Germany, Portugal) and North America and Africa have already shown interest, either in the small scale technology for their own producing facilities or in buying a ProKris stand-alone small scale sugar installation to develop a sugar production market in their own country. The small-scale low Capex ProKris plants enable local farmers to reintroduce sugar beets to their crops, and to start processing sugar in collaboration with local governments, without the need of large, high-risk investments.

Note for the editor

For more information, please contact:

Gulden Yilmaz, programme manager biorefinery Wageningen Food & Biobased Research – tel. +31 (0)317 480238 / email gulden.yilmaz@wur.nl 

Gerrit Gerritsen, director IPSS Engineering – tel. +31-(0)317 421 727 / email ggerritsen@ipss.nl 

IPSS Engineering ontvangt Groeivoucher van de Provincie Gelderland / Oost NV

De groeivoucher is aangevraagd en toegekend voor de verdere ontwikkeling en het marktrijp maken van kleinschalige suiker-kristaltechnologie genaamd ProKris. Deze energiebesparende technologie maakt het mogelijk om op kleine schaal ter plekke bij bedrijven zelf suiker te produceren uit producten als bijvoorbeeld bieten. Dit heeft niet alleen logistieke voordelen maar zorgt er ook voor dat mineraal houdende reststromen teruggevoerd kunnen worden naar de akker.

Q4 van dit jaar zal de pilot installatie van ProKris operationeel zijn voor de eerste testen in de Technohal van IPSS Engineering in het gebouw Plus Ultra welke is gesitueerd op de Wageningen UR Campus. Als eerste staan suiker kristallisatie testen met suikerbietensap op het programma welke rechtsreeks uit de suikerbieten campagne komt. de testresultaten worden verwacht Q1 van 2018. Vervolgens zullen er testen op andere suikerhoudende reststromen worden uitgevoerd op de pilot installatie. Layout IPSS Suikerkristallisatie

IPSS ontvangt positieve beschikking van Provincie Gelderland tbv ProKris project!

IPSS Engineering heeft een positieve beschikking ontvangen van de Provincie Gelderland (EFRO Op-Oost) voor de ontwikkeling van een innovatieve en duurzame kristallisatie techniek voor suikers (ProKris). Samen met projectpartner CTI en Wageningen UR zal een pilot installatie ontworpen en gebouwd worden. Met deze pilot installatie zal uit verschillende reststromen een verscheidenheid aan suikers gekristalliseerd worden zoals, sucrose, fructose, lactose, Xylose enz.Beschikking Provincie Gelderland

IPSS Engineering BV ontwikkelt een volledig nieuw en innovatief type foto-bioreactor!

IPSS Engineering BV ontwikkelt in samenwerking met Cleantech Innovation BV een volledig nieuw en innovatief type fotobioreactor ‘LAURA’ ten behoeve van de productie van algen voor toepassing in de food-, feed- en pharmasector. Deze ontwikkeling heeft ondersteuning gekregen vanuit de regeling Stimulering Innovatieprojecten EFRO OP-Oost 2014-2020. De rol van IPSS Engineering binnen deze samenwerking is het ontwerpen, engineeren en construeren van een skid-mounted R&D fotobioreactor waarin verschillende processen en modellen getest zullen worden. Voor eind 2016 zullen de eerste testen plaatsvinden in het incubator gebouw ‘”Plus Ultra” op de WUR Campus. Ook tijdens de testen zal IPSS Engineering betrokken zijn om eventuele optimalisaties van het proces en of model te kunnen engineeren en als plant-change te implementeren in het concept.

OP-Oost+ondertitel+EU-logo-CMYK-2014-11-D03.indd

IPSS Engineering vestiging Ede gaat verhuizen!

IPSS Engineering vestiging Ede gaat verhuizen! De bio-engineering tak van IPSS Engineering gaat per 1-4-2016 verhuizen van het oude adres aan de Galvanistraat te Ede naar het nieuwe incubator gebouw Plus Ultra op de Wageningen University Research Campus. het nieuwe adres aldaar is Bronland 12-T, 6708 WH te Wageningen.3613_170_render gevel_036a 3613_170_render gevel_037a

 

IPSS Engineering ontvangt subsidie van de Provincie Gelderland voor de ontwikkeling van een fotobioreactor!

 

De EU en provincie Gelderland investeren ruim 4 ton in innovatieprojecten. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangen Cleantech Innovations BV en IPSS Engineering BV ontvangen € 131.154 subsidie, voor een fotobioreactor die eetbare algen laat groeien.

 

Binnen het project ‘LAURA’ van Cleantech Innovations BV en IPSS Engineering BV wordt een  fotobioreactor ontwikkeld om algen sneller te laten groeien. De algen worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaindustrie. De totale kosten van het project bedragen € 374.724.
Een subsidie van € 65.577 wordt gegeven vanuit het EFRO-budget. Vanuit de rijksgelden voor MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) komt daar nog eens € 65.577 bij.

 

http://www.gelderland.nl/Vier-ton-Europese-subsidie-voor-innovaties-in-Gelderland

Vakblad Agro & Chemie publiceert artikel over samenwerking IPSS Engineering en Wageningen University Research

Agro & Chemie

Wageningen UR en IPSS Engineering zoeken partners voor kristallisatie-pilotfabriek

Auteur(s): Anouk Witte, beeld: IPSS
Publicatiedatum: 03-08-2015

Een door Wageningen UR ontwikkelde technologie voor kristallisatie van suiker blijkt niet alleen toepasbaar op suikerbieten, maar ook op andere grondstoffen en reststromen. Begin 2016 wordt gestart met de bouw van een pilot plant om de verschillende mogelijkheden in beeld te krijgen. Gerrit Gerritsen van ingenieursbureau IPSS: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn.’

Dat suikerbieten (of de reststromen daarvan) waardevolle componenten bevatten, denk aan suikers en aminozuren, is geen geheim. Hoe je deze stoffen eruit haalt en ook nog eens op een duurzame en efficiënte manier, is een tweede. Reststromen bevatten meestal meerdere componenten, waardoor veel bewerkingen nodig zijn om ze eruit te halen. Een tijd geleden slaagde Wageningen UR erin om een methode te ontwikkelen waarbij dankzij een anti-oplosmiddel (anti-solvent) minder handelingen nodig zijn om de componenten te isoleren. Door een anti-oplosmiddel toe te voegen aan het mengsel en vervolgens het water weg te vangen, werden de suikers en andere componenten onoplosbaar en kristalliseerden deze.

Het proces is niet alleen energiezuiniger dan veel andere methoden, het kan ook andere voordelen opleveren voor de gebruikers. Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage bij Wageningen UR Food & Biobased Research: ‘Dankzij het anti-solvent is het niet nodig om te drogen of centrifugeren, waardoor je er in één stap veel meer uit kunt halen. Het kan ook nog op kleine schaal worden toegepast, waardoor bedrijven die ermee aan de slag willen, niet direct een grote investering hoeven te doen.’

Voorbeelden op labschaal
Inmiddels zijn er meerdere “proofs of concept” die laten zien dat de technologie werkt voor componenten van suikerbieten en verse biomassa, maar Yilmaz kijkt verder. ‘Samen met IPSS gaan we de technologie verder uitrollen om deze ook toe te passen op andere reststromen. Iedere grondstof heeft een andere samenstelling en voor iedere stroom onderzoeken we welke procesvariabelen we kunnen gebruiken.’ Directeur Gerrit Gerritsen van IPSS vult aan: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn. Componenten uit black liquor uit papierpulp bijvoorbeeld.’ Als de resultaten van deze en andere labtesten bekend zijn, wordt begonnen met de bouw van de pilot plant.

Het model voor de installatie ligt al klaar op de tekentafel van ingenieursbureau IPSS. Gerritsen verwacht dat de pilot plant halverwege 2016 functioneel is. ‘Op deze pilot plant kunnen allerhande bedrijven, van leveranciers van reststromen tot partijen in de chemische industrie producten ontwikkelen en testen, eventueel met de eigen reststromen. En omdat de installatie mobiel is, kan het zelfs op het eigen fabrieksterrein c.q. erf.’ Ook in het buitenland is al interesse getoond in de technologie, bijvoorbeeld bij industriële bedrijven in de suiker producerende en verwerkende industrie in Duitsland, Zwitserland, Nigeria en bij telers van suikerhoudende gewassen in Portugal, Canada en Engeland. Het maximale volume van de andere grondstoffen moet nog blijken, maar in het geval van suikerbieten kan een kleine proeffabriek in vijftien weken (het normale bietenseizoen) 300 hectare verwerken.

Aanmelden
Geïnteresseerde partijen kunnen voor 12 september contact opnemen met Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage Wageningen UR, via tel. 0317-480238 of gulden.yilmaz@wur.nl

Nieuwe toepassingen in beeld

Auteur(s): Anouk Witte, beeld: IPSS
Publicatiedatum: 03-08-2015
Artikelnummer: 13093

Een door Wageningen UR ontwikkelde technologie voor kristallisatie van suiker blijkt niet alleen toepasbaar op suikerbieten, maar ook op andere grondstoffen en reststromen. Begin 2016 wordt gestart met de bouw van een pilot plant om de verschillende mogelijkheden in beeld te krijgen. Gerrit Gerritsen van ingenieursbureau IPSS: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn.’

Dat suikerbieten (of de reststromen daarvan) waardevolle componenten bevatten, denk aan suikers en aminozuren, is geen geheim. Hoe je deze stoffen eruit haalt en ook nog eens op een duurzame en efficiënte manier, is een tweede. Reststromen bevatten meestal meerdere componenten, waardoor veel bewerkingen nodig zijn om ze eruit te halen. Een tijd geleden slaagde Wageningen UR erin om een methode te ontwikkelen waarbij dankzij een anti-oplosmiddel (anti-solvent) minder handelingen nodig zijn om de componenten te isoleren. Door een anti-oplosmiddel toe te voegen aan het mengsel en vervolgens het water weg te vangen, werden de suikers en andere componenten onoplosbaar en kristalliseerden deze.

Het proces is niet alleen energiezuiniger dan veel andere methoden, het kan ook andere voordelen opleveren voor de gebruikers. Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage bij Wageningen UR Food & Biobased Research: ‘Dankzij het anti-solvent is het niet nodig om te drogen of centrifugeren, waardoor je er in één stap veel meer uit kunt halen. Het kan ook nog op kleine schaal worden toegepast, waardoor bedrijven die ermee aan de slag willen, niet direct een grote investering hoeven te doen.’

Voorbeelden op labschaal
Inmiddels zijn er meerdere “proofs of concept” die laten zien dat de technologie werkt voor componenten van suikerbieten en verse biomassa, maar Yilmaz kijkt verder. ‘Samen met IPSS gaan we de technologie verder uitrollen om deze ook toe te passen op andere reststromen. Iedere grondstof heeft een andere samenstelling en voor iedere stroom onderzoeken we welke procesvariabelen we kunnen gebruiken.’ Directeur Gerrit Gerritsen van IPSS vult aan: ‘We zijn doorgeslagen in sucrose uit suikerbieten, terwijl er nog zoveel andere grondstoffen uit reststromen mogelijk zijn. Componenten uit black liquor uit papierpulp bijvoorbeeld.’ Als de resultaten van deze en andere labtesten bekend zijn, wordt begonnen met de bouw van de pilot plant.

Het model voor de installatie ligt al klaar op de tekentafel van ingenieursbureau IPSS. Gerritsen verwacht dat de pilot plant halverwege 2016 functioneel is. ‘Op deze pilot plant kunnen allerhande bedrijven, van leveranciers van reststromen tot partijen in de chemische industrie producten ontwikkelen en testen, eventueel met de eigen reststromen. En omdat de installatie mobiel is, kan het zelfs op het eigen fabrieksterrein c.q. erf.’ Ook in het buitenland is al interesse getoond in de technologie, bijvoorbeeld bij industriële bedrijven in de suiker producerende en verwerkende industrie in Duitsland, Zwitserland, Nigeria en bij telers van suikerhoudende gewassen in Portugal, Canada en Engeland. Het maximale volume van de andere grondstoffen moet nog blijken, maar in het geval van suikerbieten kan een kleine proeffabriek in vijftien weken (het normale bietenseizoen) 300 hectare verwerken.

Aanmelden
Geïnteresseerde partijen kunnen voor 12 september contact opnemen met Gülden Yilmaz, programmamanager bioraffinage Wageningen UR, via tel. 0317-480238 of gulden.yilmaz@wur.nl

IPSS Engineering wederom succesvol door de her-certificering VCA certificaat!

Op 16 juni heeft audit organisatie KIWA bij IPSS Engineering voor de derde opeenvolgende keer een audit uitgevoerd ten behoeve van het behoud van het VCA* certificaat. Wederom werden alle veiligheidsaspecten met betrekking tot het engineeren en construeren van onderzoek installaties in een risicovolle omgeving zoals laboratoria en testcentra geauditeerd. Als onderdeel van deze audit werd een werkbezoek afgelegd bij Wageningen University Research aan een lopend project wat door medewerkers van IPSS Engineering op dit moment word uitgevoerd. Aan de hand van de audit op kantoor en het werkbezoek heeft KIWA geconstateerd dat door IPSS Engineering aan alle voorwaarden van het VCA certificaat wordt voldaan. Om deze reden heeft KIWA dan ook het VCA certificaat van IPSS Engineering voor 3 jaar verlengd.

Technische realisatie: Welnet Automatisering en Webdevelopment | Webdesign: Interface Communicatie B.V.